Wat is osteopathie?

Osteopathie hoort thuis onder de noemer “manuele gezondheidstherapie” en wordt gekenmerkt door een holistische aanpak. In een goed functionerend lichaam werken alle verschillende lichaamsstructuren perfect op elkaar in en ondersteunen elkaar. Onze gewrichten, pezen, spieren, zenuwstelsel, bloedvatenstelsel en organen vormen door hun onderlinge verbondenheid ook de kracht van ons lichaam.
Osteopathie spitst zich toe op de wisselwerking tussen al deze structuren om zo het lichaam fit en gezond te houden of te herstellen.

Wat doet een osteopaat?

Waar patiënten meestal alleen de pijn en de plaats van de pijn kunnen benoemen, gaat de osteopaat op zoek naar de bron van een bepaald disfunctioneren. Hij gaat eerst in gesprek met de patiënt om zich een totaalbeeld te kunnen vormen van de man of vrouw die voor hem zit. Uit dit vraaggesprek zal ook blijken met welke behandelingstechnieken de patiënt het meest gebaat is.
De behandeling zelf bestaat uit zachte rekbewegingen, ontspanningstechnieken, milde manipulaties op spieren en gewrichten. Geen enkele behandeling is gelijk, want geen enkele patiënt is gelijk en daarmee ook geen enkele problematiek.

Herstel op eigen kracht

Een goede behandeling vraagt niet alleen inzicht in het functioneren van “het” menselijk lichaam, maar ook diepgaande aandacht voor de individuele patiënt zelf. Leeftijd, geslacht, graad van activiteit, werkdruk, familiale gezondheidskenmerken… het zijn allemaal elementen die de osteopaat mee in overweging neemt, voor tijdens en na de behandeling. Daarom is het meestal ook aangewezen om na een eerste behandeling enkele opvolgbehandelingen te ondergaan. Op die manier kan de osteopaat het genezingsproces per individu perfect opvolgen en bijsturen waar nodig.

Afspraak maken
osteopaat van den bergh Merelbeke, Gent, Sint-Martens Latem, Zwijnaarde, Wetteren